Jag börjar med en Movie Quotes av Ellen Ripley:
 
"God damn it, that's not all! Because if one of those things gets down here then that will be all! Then all this - this bullshit that you think is so important, you can just kiss all that goodbye!"
  
Av alla alliens, vem är allien då? Vi eller dem? Vem är starkast? Den som är mest kall och utan empati? Den som är mest fri buras in för den är det största hotet som inte följer strömmen.
 
Det tysta skriket är i slutändan den enda yttrandefrihet och åsiktsfrihet som kommer att vara tillåten och med det faller också demokratins grundsten.
  
Kvar blir likatänkande alliens med samma inriktning och som helst ska se likadana ut.
  
Inlåsta i bubblans frihet eller fångar i friheten utanför.
  
Nära i två olika världar.
  
Blir gränslandet för stort kan inte längre alla alliens ta del av det mångfald åsikter gällande frågor som de ska fatta gemensamma beslut om.
  
Inne i bubblan skapas en inre rymd. Nu är uppdelningen komplett men är alla lyckliga nu?