Välkomna till skärfläckans värld! Följande bilder har jag fotograferat längs skånes sydkust.

 

Skärfläckan är en flyttfågel och den brukar vanligtvis komma till sverige i mars.

Namnet betyder "den fläckiga fågeln som lever på små öar".

1927 kom skärfläckan tillbaka som häckfågel i Sverige och då först till Skåne.

Idag uppnår det svenska beståndet mellan 1 200 och 1 500 par.

Av vadfåglarna är skärfläckan den vadarfågel som simmar och den gör det riktigt bra också.

 
 

I maj kläcks äggen som kan vara 3-5 stycken. Ungarna ligger inte kvar i boet utan går med detsamma ut till vadplatserna tillsammans med sina föräldrar. Skärfläckan håller till på koncentrerade platser och är kolonihäckande.

 
 
 

Med den uppåtböjda näbben sveper den fram och tillbaka längs vattenytan och plockar på detta sätt ut kräftdjur, fiskrom och alger som den äter. Ibland kan den också ta en orm.

 
 

Skärfläckorna går till attack mot måsar och kråkor i grupp om dessa kommer

för nära deras bon. Skärfläckorna lyckas för det mesta jaga bort dem, men det händer att en mås eller annan fågel tag i en unge eller ett ägg. En annan taktik som skärfläckan också använder

för att skydda sina bon är att agera som om den har brutit en vinge och på detta sätt dra uppmärksamheten från boet.

 
Under juli, augusti och september ruggar de och innan de vuxna fåglarna ruggat färdigt ger de unga fåglarna sig av mot de platser där de ska övervintra.
 
 
 
De vuxna fåglarna flyttar under september och början av oktober.